Taal van de procedure

Gezien de feiten zich hebben voorgedaan in Buizingen (gelegen in het Nederlandstalig taalgebied) zal de procedure in het Nederlands verlopen.

Bijgevolg is de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel bevoegd. Dit betekent dat de debatten in het Nederlands gevoerd zullen worden en alle stukken die worden neergelegd in het Nederlands opgesteld moeten worden.

Het is evenwel mogelijk dat in een later stadium de taal van de procedure zou wijzigen.

Op de zitting zullen wel tolken Nederlands-Frans aanwezig zijn, alsook Nederlandstalige en Franstalige justitieassistenten om bijstand te verlenen.