Inzage van het dossier

Vóór de behandeling van de zaak door de raadkamer krijgen de partijen en hun advocaten (met name de burgerlijke partijen, de personen die een verklaring van benadeelde persoon hebben afgelegd en de inverdenkinggestelden) inzage in het dossier.

De inzage van het dossier gebeurt op de griffie van de raadkamer te Brussel (Gebouw Portalis – Quatre Brasstraat 4 te 1000 Brussel – 4de verdieping). Het is evenwel ook mogelijk om het dossier in te zien in Mons, gelieve hiervoor contact op te nemen met de dienst slachtofferonthaal.

De justitieassistenten van de dienst slachtofferonthaal kunnen bijstand verlenen bij de inzage van het dossier.