Politierechtbank

Op 30 maart 2018 heeft de raadkamer te Brussel de NMBS, INFRABEL en de treinbestuurder naar de politierechtbank van Halle doorwezen, conform de eindvordering van het parket.

De inleidingszitting van de politierechtbank van Halle zal doorgaan op 5 juni 2018 om 09.00u en dit uitzonderlijk in het Cultureel Centrum ’t Vondel (Joseph Possozplein 40 – 1500 Halle). Deze zitting is voorbehouden voor procedurele kwesties zoals burgerlijke partijstellingen en de eventuele behandeling van (een) verzoek(en) tot taalwijziging.

Naar aanleiding van de inleidingszitting van 5 juni 2018 worden parkeerplaatsen voorbehouden voor de slachtoffers op het Joseph Possozplein en op de Leide, mits zij hun oproepingsbrief tonen aan de aanwezige politieambtenaren. Advocaten en leden van de pers kunnen mits het tonen van hun advocatenkaart of perskaart ook gebruik maken van de parkeerplaatsen op de Leide.

Op 13 juli 2018 heeft de treinbestuurder hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de politierechtbank van Halle dat op 29 juni 2018 zijn vraag tot taalwijziging had afgewezen.

De arrondissementsrechtbank van Brussel zal op 8 oktober 2018 het beroep behandelen dat de treinbestuurder heeft ingediend tegen het vonnis van de politierechtbank van Halle van 29 juni 2018, waarin zijn verzoek tot taalwijziging werd afgewezen.

De arrondissementsrechtbank van Brussel heeft op 8 oktober 2018 de zaak in beraad genomen en zal uitspraak doen op 12 november 2018.

Op 15 oktober 2018 heeft de arrondissementsrechtbank van Brussel beslist om de taalwijziging toe te staan en het dossier naar de Franstalige politierechtbank van Brussel te verwijzen. Dit heeft als gevolg dat het dossier werd overgedragen aan het parket van Brussel dat voor de verdere behandeling van het dossier instaat.

Het parket van Brussel heeft alle partijen opgeroepen om te verschijnen op de zitting van de politierechtbank op 8 januari 2019. De politierechtbank zal in het justitiepaleis zetelen in Plechtige zittingszaal van het Hof van beroep te Brussel  (Poelaertplein 1, 1000 Brussel).

Het parket wenst voor de volledigheid mee te geven dat de burgerlijke partijen en de benadeelde personen, indien zij dit wensen, de mogelijkheid hebben om de dienst slachtofferonthaal te contacteren via de e-mailadres slachtofferonthaal.brussel@wvg.vlaanderen.be, voor alle vragen die verband houden met het proces.