Home

Update 10/11/2018: De zitting van de politierechtbank van Halle op 14 november 2018 zal niet doorgaan, gelet op de beslissing van de arrondissementsrechtbank. Een nieuwe zittingsdatum voor de Franstalige politierechtbank te Brussel zal worden medegedeeld door het parket Brussel.

Update 07/11/2018: Op 15 oktober 2018 heeft de arrondissementsrechtbank van Brussel beslist om de taalwijziging toe te staan en het dossier naar de Franstalige politierechtbank van Brussel te verwijzen. Dit heeft als gevolg dat het dossier zal worden overgedragen aan het parket van Brussel dat voor de verdere behandeling van het dossier zal instaan.

Update 08/10/2018: De arrondissementsrechtbank van Brussel heeft de zaak in beraad genomen en zal uitspraak doen op 12 november 2018.

Update 25/09/2018: De arrondissementsrechtbank van Brussel zal op 8 oktober 2018 het beroep behandelen dat de treinbestuurder heeft ingediend tegen het vonnis van de politierechtbank van Halle van 29 juni 2018, waarin zijn verzoek tot taalwijziging werd afgewezen.

Update 18/07/2018: Op 13 juli 2018 heeft de treinbestuurder hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de politierechtbank van Halle dat op 29 juni 2018 zijn vraag tot taalwijziging had afgewezen.

Update 02/06/2018: Op de pagina ‘Politierechtbank’ kan u twee plannetjes vinden met de toegangswegen naar en de parkeerplaatsen aan de zittingszaal in Halle (Cultureel Centrum ’t Vondel, Joseph Possozplein 40 te 1500 Halle).

Update 23/05/2018: Naar aanleiding van de inleidingszitting van 5 juni 2018 worden parkeerplaatsen voorbehouden voor de slachtoffers op het Joseph Possozplein en op de Leide, mits zij hun oproepingsbrief tonen aan de aanwezige politieambtenaren. Advocaten en leden van de pers kunnen mits het tonen van hun advocatenkaart of perskaart ook gebruik maken van de parkeerplaatsen op de Leide.

Update 04/05/2018: De inleidingszitting van de politierechtbank van Halle zal doorgaan op 5 juni 2018 om 09.00u en dit uitzonderlijk in het Cultureel Centrum ’t Vondel (Joseph Possozplein 40 – 1500 Halle). Deze zitting is voorbehouden voor procedurele kwesties zoals burgerlijke partijstellingen en de eventuele behandeling van (een) verzoek(en) tot taalwijziging.

Update 30/03/2018: De raadkamer heeft de NMBS, INFRABEL en de treinbestuurder naar de politierechtbank doorwezen, conform de eindvordering van het parket.

Update 26/03/2018: De raadkamer heeft de zaak in beraad genomen en zal vrijdag 30 maart 2018 uitspraak doen.

Update 22/12/2017: De nieuwe zitting van de raadkamer te Brussel vindt plaats op 26 maart 2018.

Update 28/04/2017: Op de zitting van maandag 24 april 2017 heeft de raadkamer te Brussel, gelet op de neerlegging van een verzoekschrift tot bijkomend onderzoek, de zaak sine die (zonder vaste datum) uitgesteld. Meer informatie volgt later.


Deze website werd ontwikkeld door het parket Halle-Vilvoorde, in samenwerking met de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel en de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Dit gezamenlijk initiatief is er gekomen om u meer inlichtingen te verschaffen over het onderzoek naar en het proces over het treinongeval te Buizingen op 15 februari 2010.

Het onderzoek werd afgerond en de procedure voor de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel start op 24 april 2017. De raadkamer zal beslissen of de zaak wordt doorverwezen naar de politierechtbank van Halle.

Als u na het raadplegen van deze website nog vragen hebt, kan u steeds contact opnemen met ons. Op de meest voorkomende vragen kan u hier al het antwoord vinden.