Home

Update 21/04/2017: Een verzoekschrift tot bijkomend onderzoek werd vandaag neergelegd door één van de verdachten. De zitting van de raadkamer van deze maandag 24 april 2017 gaat dus NIET door. Meer informatie volgt later.


Deze website werd ontwikkeld door het parket Halle-Vilvoorde, in samenwerking met de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel en de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Dit gezamenlijk initiatief is er gekomen om u meer inlichtingen te verschaffen over het onderzoek naar en het proces over het treinongeval te Buizingen op 15 februari 2010.

Het onderzoek werd afgerond en de procedure voor de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel start op 24 april 2017. De raadkamer zal beslissen of de zaak wordt doorverwezen naar de politierechtbank van Halle.

Als u na het raadplegen van deze website nog vragen hebt, kan u steeds contact opnemen met ons. Op de meest voorkomende vragen kan u hier al het antwoord vinden.